Χερούλια πόρτας (με πλάκα ή ροζέτα)

λάβες πόρτας και μπουλ πόρτας

πομολάκια/λαβίτσες επίπλων, ντουλαπιών κ. ο. κ.